Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Προϊόντα & Υπηρεσίες - Παραγωγή Ενέργειας
Εκτύπωση
Θερμαίνοντας ο ήλιος την επιφάνεια της γης και τη θάλασσα, προκαλείται η εξάτμιση μέρους της υδάτινης μάζας, η οποία πλέον σε μορφή υδρατμών ψύχεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και επιστρέφει στην επιφάνεια συνήθως σε υγρή μορφή (ή στερεή χιόνι ή χαλάζι). Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα μηχανισμό που τροφοδοτείται από την ηλιακή ενέργεια και εκμεταλλευόμενος τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του αέρα και τη φύση του νερού, κινεί μεγάλες μάζες νερού σε επίπεδα διαφορετικού δυναμικού.

Παγιδεύοντας ποσότητες νερού σε φυσικές ή τεχνητές δεξαμενές και εμποδίζοντας τες να ισορροπήσουν σε κάποιο κατώτερο επίπεδο (υψομετρικά), παγιδεύουμε στην ουσία ενέργεια. Την ενέργεια αυτή, μπορούμε να την μετατρέψουμε σε ηλεκτρική οδηγώντας το δεσμευμένο νερό μέσα από υδροστρόβιλους, οι οποίοι και περιστρέφονται μετατρέποντας την δυναμική ενέργεια του νερού σε κινητική και κατά συνέπεια ηλεκτρική.

Η τεχνική αυτή δεν είναι κάτι νέο, οι νερόμυλοι χρησιμοποιούνται αιώνες τώρα, μετατρέποντας σε ωφέλιμο έργο την δύναμη που υπάρχει ελεύθερη στη φύση. Σεβόμενοι πάντα το οικοσύστημα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την καθαρή μορφή ενέργειας, χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και για αποθήκευση ενέργειας σε περίπτωση που οι καταναλώσεις δεν συγχρονίζονται με την περίσσια άλλης ανανεώσιμης μορφής ενέργειας. Για παράδειγμα, σε μία αυτόνομη εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά το καλοκάιρι έχουμε πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να «σηκώσουμε» νερό στην υδροδυναμική αποθήκη μας και να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια αυτή τον χειμώνα που πιθανόν κάποιες μέρες η ηλιοφάνεια δεν μας καλύπτει.