i-nrg.gr

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Παραγωγή Ενέργειας

Υδροηλεκτρική Ενέργεια

E-mail Εκτύπωση PDF
Θερμαίνοντας ο ήλιος την επιφάνεια της γης και τη θάλασσα, προκαλείται η εξάτμιση μέρους της υδάτινης μάζας, η οποία πλέον σε μορφή υδρατμών ψύχεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και επιστρέφει στην επιφάνεια συνήθως σε υγρή μορφή (ή στερεή χιόνι ή χαλάζι). Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα μηχανισμό που τροφοδοτείται από την ηλιακή ενέργεια και εκμεταλλευόμενος τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του αέρα και τη φύση του νερού, κινεί μεγάλες μάζες νερού σε επίπεδα διαφορετικού δυναμικού.

Παγιδεύοντας ποσότητες νερού σε φυσικές ή τεχνητές δεξαμενές και εμποδίζοντας τες να ισορροπήσουν σε κάποιο κατώτερο επίπεδο (υψομετρικά), παγιδεύουμε στην ουσία ενέργεια. Την ενέργεια αυτή, μπορούμε να την μετατρέψουμε σε ηλεκτρική οδηγώντας το δεσμευμένο νερό μέσα από υδροστρόβιλους, οι οποίοι και περιστρέφονται μετατρέποντας την δυναμική ενέργεια του νερού σε κινητική και κατά συνέπεια ηλεκτρική.

Η τεχνική αυτή δεν είναι κάτι νέο, οι νερόμυλοι χρησιμοποιούνται αιώνες τώρα, μετατρέποντας σε ωφέλιμο έργο την δύναμη που υπάρχει ελεύθερη στη φύση. Σεβόμενοι πάντα το οικοσύστημα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την καθαρή μορφή ενέργειας, χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και για αποθήκευση ενέργειας σε περίπτωση που οι καταναλώσεις δεν συγχρονίζονται με την περίσσια άλλης ανανεώσιμης μορφής ενέργειας. Για παράδειγμα, σε μία αυτόνομη εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά το καλοκάιρι έχουμε πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να «σηκώσουμε» νερό στην υδροδυναμική αποθήκη μας και να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια αυτή τον χειμώνα που πιθανόν κάποιες μέρες η ηλιοφάνεια δεν μας καλύπτει.
 

Φωτοβολταΐκά Συστήματα - Αυτόνομα & Υβριδικά Φωτοβολταϊκά

E-mail Εκτύπωση PDF
Ο Ήλιος αποτελεί αστείρευτη πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας. Είναι η ζωογόνος δύναμη της φύσης και η πρωτογεννής αιτία κάθε φυσικού φαινομένου.

Ο άνθρωπος έχει αναπτύξει τεχνολογία που να μπορεί να συλλέγει μέρος της ενέργειας του Ήλιου και να την μετατρέπει από ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια προς αποθήκευση και κατανάλωση.

Η Ηλιακή ενέργεια είναι ελεύθερη, ανεξάντλητη και ο εξοπλισμός για την συλλογή της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Κατά συνέπεια αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο στην προσπάθεια του ανθρώπου να αποδεσμευτεί από τα καύσιμα άνθρακα.

Η περισσότερο διαδεδομένη τεχνολογία που εφαρμόζεται για την συλλογή της ηλιακής ενέργειας είναι τα συστήματα με φωτοβολταϊκά πλαίσια. Τα συστήματα αυτά είναι είτε «αυτόνομα» που συνδυάζονται με συστοιχία μπαταριών και ρυθμιστή φόρτισης, είτε «διασυνδεδεμένα» με το δίκτυο της ΔΕΗ για απευθείας διάθεση στο δίκτυο χωρίς τοπική αποθήκευση.

Στα αυτόνομα συστήματα, απαιτείται ακριβής σχεδιασμός του συστήματος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ακόμη και τη χειμερινή περίοδο χωρίς ιδιαίτερη ηλιοφάνεια, χωρίς να αποκλείεται ο κίνδυνος μη επάρκειας κάποιες στιγμές τον χρόνο, ενώ απαιτείται σημαντικό αρχικό κεφάλαιο για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος. Καθώς αυτό φέρει συστοιχία μπαταριών θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος και συντήρηση του συστήματος τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ο χρόνος απόσβεσης ενός τέτοιου συστήματος είναι περίπου στα 6 χρόνια, και προτείνεται για εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι εφικτή η σύνδεση στο δίκτυο παροχής.

Στη περίπτωση των διασυνδεδεμένων συστημάτων τα πράγματα είναι πιο απλά. Καθώς δεν υπάρχουν μπαταρίες και ρυθμιστής φόρτισης, είναι αισθητά μικρότερο το αρχικό κόστος ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση του συστήματος. Οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται από το δίκτυο παροχής ρεύματος οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος μη επάρκειας του συστήματος, καθώς το παραγόμενο από τον Ήλιο ρεύμα πωλείται στον «πάροχο» (ΔΕΗ) σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΦΒ στις στέγες». Λόγω του μικρού αρχικού κόστους και της προνομιακής τιμής πώληση της KWh (1:4.5) ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνεται από 3~5 χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος και την θέση της εγκατάστασης.
Λόγω της θέσης μας στο βόρειο ημισφαίριο, ο Ήλιος κινείται στο νότιο μέρος του ορίζοντα, πιο ψηλά και κάθετα το καλοκαίρι, και πιο χαμηλά τον χειμώνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων είναι να υπάρχει διαθέσιμος χώρος με «καθαρή» από σκίαση νότια πλευρά.

 

 

Ανεμογεννήτριες

E-mail Εκτύπωση PDF
Ο άνεμος είναι το πρώτο στοιχείο της φύσης που δάμασε ο άνθρωπος προκειμένου να παράξει μηχανικό έργο. Από τα αρχαία ιστιοφόρα και τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, αλλά οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες. Έτσι όπως τα ιστιοφόρα πήραν τη σύγχρονή τους μορφή, έτσι και οι ανεμόμυλοι έγιναν ανεμογεννήτριες που μετατρέπουν το παραγόμενο μηχανικό έργο σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ο άνεμος είναι φαινόμενο που χαρακτηρίζει περιοχές, και σχετίζεται με την μορφολογία του εδάφους, και την γεωγραφική θέση της περιοχής. Δεν είναι όλα τα σημεία ιδανικά για τοποθέτηση ανεμογεννήτριας, καθώς για την σωστή λειτουργία της με μέγιστη απόδοση και ελάχιστες φθορές, απαιτείται το δυνατό σταθερή ταχύτητα αέρα.

Υπάρχουν σημεία που είναι προνομιακά από πλευράς αιολικού δυναμικού. Στη χώρα μας και ιδιαίτερα στα νησιά υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία που ωφελούνται από τα μετεωρολογικά και γεωλογικά φαινόμενα, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα ποιοτικό δυναμικό.

Η ποικιλία στην γκάμα των τυποποιημένων ανεμογεννητριών που εμπορευόμαστε, μας δίνει την ευελιξία να προτείνουμε την βέλτιστη δυνατή επιλογή προκειμένου να ωφεληθείτε από την πιο δυναμική….. ελεύθερη μορφή ενέργειας που υπάρχει αστείρευτη στη φύση.

Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας και να σεβόμαστε το φυσικό, εικαστικό και πολιτιστικό περιβάλλον μιας περιοχής πριν εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκατάστασης μιας ανεμογεννήτριας μεγάλου μεγέθους.
 

Γεννήτριες Συμπαραγωγής

E-mail Εκτύπωση PDF

Η μονάδα ecopower είναι μία σύγχρονη μονάδα συμπαραγωγής θέρμανσης και ενέργειας με φυσικό αέριο ή προπάνιο. Παράγετε ενέργεια και θερμότητα με έναν ενιαίο τρόπο σε μία έτοιμη για σύνδεση μονάδα.

Το ecopower είναι η ιδανική συσκευή για μονοκατοικίες και μεγάλα σπίτια, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, πανδοχεία, ξενώνες, σχολεία, διοικητικά κτίρια και άλλα κτίρια με αυξημένη ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση όλο το χρόνο.

 


Αναζητηση

Language:
DeutschEnglishFrancaisEspanolItalianoNiederländischRussisch

Σχετικα

Επικοινωνια

Τηλ./Φαξ : +302661094421
Κινητό Τηλ.: +306947006855
email :   [email protected] This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Δ/νση : ΤΘ11 Κεφαλόβρυσο, Δήμος Παρελίων, ΤΚ49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Κύριλλος Κεραμυδάς
 

 

Χρησιμα Links


Copyright © 2019 i-nrg.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..

Saturday 20th of April 2019