Ύγρανση- Αφύγρανση χώρου

Προϊόντα & Υπηρεσίες - Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εκτύπωση
Ο έλεγχος της υγρασίας ενός χώρου, αποτελεί βασικό στόχο ενός συστήματος κλιματισμού, θέρμανσης και ψύξης. Οι συνθήκες άνεσης ενός χώρου προσδιορίζονται με τη θερμοκρασία και την υγρασία του.

Για τη συντήρηση διάφορων προϊόντων απαιτείται ακριβής έλεγχος της υγρασίας, πχ κελάρια.

Σε κλειστές πισίνες ο ακριβής έλεγχος της υγρασίας του χώρου συνεπάγεται εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς δεν σπαταλούνται ποσά ενέργειας για να θερμάνουν το νερό που κρυώνει λόγω εξάτμισης του στον «ξηρό» αέρα.

Σε μία εγκατάσταση κλιματισμού περίπου το 30% της αποδιδόμενης ενέργειας σπαταλιέται σε συμπύκνωση των υδρατμών της περίσσιας υγρασίας του χώρου που απορρίπτουμε στο περιβάλλον, κατά συνέπεια εάν στον χώρο αυτό υπάρχει συσκευή αφύγρανσης μπορούμε να διαστασιολογήσουμε μικρότερη κλιματιστική συσκευή με μικρότερη κατανάλωση και μικρότερο κόστος.