Συστήματα Παραγωγής ΖΝΧ

Προϊόντα & Υπηρεσίες - Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εκτύπωση
Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι μια λειτουργία που απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Οι περισσότερες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν είτε ηλεκτρικές αντιστάσεις είτε ζεστό νερό από δίκτυο λέβητα. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις έχουμε μεγάλη κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα ή καύσιμο.
Η παραγωγή ΖΝΧ με ηλιακούς συλλέκτες είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδος, καθώς χρησιμοποιείται η δωρεάν και καθαρή ενέργεια του Ήλιου. Υπάρχουν βέβαια και ζητήματα που προβληματίζουν τους χρήστες, όπως κακή λειτουργία λόγω μη συντήρησης ή επιβάρυνσης του εξοπλισμού από σκληρό νερό, καθώς επίσης και αδυναμία κάλυψης των αναγκών τη χειμερινή περίοδο.
Αντίλογος σε αυτά τα ζητήματα είναι η χρήση της νέας τεχνολογίας σε υλικά και μηχανήματα. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ηλιακών συλλεκτών καλύτερου βαθμού απόδοσης και αντοχής στις εξωτερικές συνθήκες. Σε περίπτωση που απαιτείται παραγωγή νερού υψηλότερης θερμοκρασίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη τεχνολογία των σωλήνων κενού, ενώ η παραγωγή από αντλίες θερμότητας είναι η πιο αποδοτική μέθοδος λόγω της ελάχιστης κατανάλωσης.


Συνεργασίες