Συστήματα κλιματισμού-θέρμανσης

Προϊόντα & Υπηρεσίες - Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εκτύπωση
Πρόκειται για τα πιο ενεργοβόρα συστήματα σε ένα κτίριο. Η διαμόρφωση συνθηκών άνεσης (θερμοκρασία, υγρασία και καθαρότητα του αέρα) με τον συμβατικό τρόπο, αποτελεί το 55~60% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα κτίριο.
Στα συμβατικά συστήματα πέραν του χαμηλού βαθμού απόδοσης, έχουμε μεγάλα ποσά ενέργειας που σπαταλούνται χωρίς να υπάρχει ανάγκη για την κάλυψη των φορτίων ενός χώρου.
Τέτοια σπατάλη έχουμε όταν κλιματίζεται ένας χώρος που έχουν καλυφθεί τα φορτία του ενώ το σύστημα λειτουργεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός άλλου χώρου του κτιρίου ο οποίος υστερεί, και το σύστημα δεν είναι ικανό να διαγνώσει κάτι τέτοιο. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται πιο έντονα στα συστήματα θέρμανσης που μπορεί ένα δωμάτιο να έχει υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ενώ ένα άλλο της ίδιας οικίας να είναι ακόμα κρύο.

Τα περισσότερα κτίρια κλιματίζονται με κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (τοίχου) τοποθετημένα σε κάθε χώρο χωριστά. Εάν αντί αυτών υπήρχε ένα κεντρικό σύστημα κλιματισμού-θέρμανσης, η ονομαστική ισχύς αυτού του συστήματος θα ήταν μικρότερη από τα ¾ του αθροίσματος των ονομαστικών ισχύων των επιμέρους μηχανημάτων, λόγω ετεροχρονισμού των φορτίων κατά την διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική κατανάλωση θα ήταν περίπου η μισή, καθώς το κεντρικό σύστημα θα διαχειρίζονταν καλύτερα τις ανάγκες της οικίας και θα λειτουργούσε με υψηλότερο βαθμό απόδοσης.
Τα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης προσαρμόζονται ακριβώς στις ανάγκες του κτιρίου και σε αυτά χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κτιρίου και του περιβάλλοντός του. Σε αυτά τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες οι οποίες θεωρούνται πράσινες, όπως η γεωθερμία, οι αντλίες θερμότητας, τα συστήματα αποθήκευσης ψυκτικών φορτίων με πάγο ή νερό και οι ηλιακοί συλλέκτες.

Συνεργασίες