Αποσκλήρυνση Νερού Δικτύου

Προϊόντα & Υπηρεσίες - Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εκτύπωση

Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας το νερό του δικτύου πόλεων είναι ιδιαίτερα βεβαρυμμένο σε σκληρότητα. Το σκληρό νερό επιβαρύνει την λειτουργία των πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, των Boilers παραγωγής ΖΝΧ, των ταχυθερμαντών νερού, των συστημάτων ποτίσματος, και γενικά όλων των συσκευών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούν ή διαχειρίζονται το νερό αυτό.


Η επιβάρυνση αυτή αφορά φθορά λόγω επικάθησης των αλάτων στις επιφάνειες των συσκευών μειώνοντας την ικανότητα μετάδοσης θερμότητας και αυξάνοντας την πίεση λειτουργίας τους, ενώ επιπλέον απαιτείται σπατάλη νερού, χημικών αποσκλήρυνσης και απορρυπαντικών προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.Με τα συστήματα επεξεργασίας νερού επιτυγχάνουμε οικονομικά, οικολογικά και ενεργειακά οφέλη.

Συνεργασίες