Διόρθωση Συνημιτόνου Ρεύματος

Προϊόντα & Υπηρεσίες - Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εκτύπωση

Τεχνολογία Pro.Fi.System

 

Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας  τους νεκρούς χρόνους παραγωγής (downtime) και μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Είναι γνωστό ότι βασική προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των μηχανών που έχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, των ηλεκτροκινητήρων και άλλων ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών είναι η σωστή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Δυστυχώς, όμως, στην πράξη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πολύ συχνά παρουσιάζει αυξομειώσεις τάσης, αρμονικές και άλλες ανωμαλίες, τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε αστικές περιοχές. Αυτά τα προβλήματα οφείλονται σε διάφορες αιτίες, που σχετίζονται είτε με την Ηλεκτρική Εταιρεία είτε με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση είτε ακόμα και με τα ίδια τα μηχανήματα που λειτουργούν στον ιδιο χώρο.

 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι περισσότερο από το 70% των βλαβών ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού οφείλονται σε αυτό το πρόβλημα. Γι΄ αυτό το λόγο έγινε έρευνα με σκοπό την αντιμετώπισή του με μία λύση οικονομική και ταυτόχρονα αποτελεσματική.

 

Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η συσκευή Pro.Fi.System., που είναι ένα σύστημα προστασίας ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από όλων των ειδών τις πιθανές ανωμαλίες του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι το μόνο σύστημα που εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία, καθώς καλύπτει όλες σχεδόν τις πιθανές αιτίες που μπορούν να προξενήσουν βλάβες, είτε άμεσες είτε μακροπρόθεσμες εξαιτίας της σταδιακής καταπόνησης των εξαρτημάτων του εξοπλισμού μιας επιχείρησης.